Перайсці да зместу

Вікіслоўнік:Паметы

З пляцоўкі Вікіслоўнік
 • абл. - абласное слова
 • авiяц. - авiяцыя
 • анат. - анатомiя
 • архiт. - архiтэктура
 • астр. - астраномiя
 • бiял. - бiялогiя
 • батан. - батанiка
 • бухг. - бухгалтарскi тэрмiн
 • ваен. - ваенная справа
 • гiст. - гiстарызм
 • геагр. - геаграфiя
 • геад. - геадэзiя
 • геал. - геалогiя
 • гл. - глядзi
 • горн. - горная справа
 • жывап. - жывапiс
 • заал. - заалогiя
 • збор. - зборны назоўнiк
 • інф. - інфарматыка
 • камп. - камп'ютэрны
 • кандыт. - кандытэрскі
 • кнiжн. - кнiжнае слова
 • крав. - кравецкая справа
 • кулiн. - кулiнарыя
 • лiнгв. - лiнгвiстыка
 • лiт. - лiтаратуразнаўства
 • мiн. - мiнералогiя
 • марск. - марская справа
 • матэм. - матэматыка
 • мед. - медыцына
 • мн. - множны лiк
 • палiгр. - палiграфiя
 • палiт. - палiтычны тэрмiн
 • паляўн. - паляўнiцтвазнаўства
 • паэт. - паэтыка ({{паэт.}})
 • перан. - пераноснае значэнне
 • разм. - размоўнае слова
 • рыб. - рыбалоўства
 • рэлiг. - рэлiгiя
 • с.-г. - сельская гаспадарка
 • спарт. - спартыўны
 • спарт. - спартыўны тэрмiн
 • спец. - спецыяльны тэрмiн
 • тэатр. - тэатральны тэрмiн
 • тэкст. - тэкстыльная справа
 • тэхн. - тэхнічны
 • устар. - устарэлае слова
 • фiз. - фiзiка
 • фiлас. - фiласофiя
 • фiн. - фiнансавая справа
 • фальк. - фальклор
 • фарм. - фармакалогiя
 • філал. - філалагічны
 • філас. - філасофскі
 • хiм. - хiмiя
 • цясл. - цяслярская справа
 • чыг. - чыгуначны тэрмiн
 • шав. - шавецкая справа
 • шахм. - шахматны тэрмiн
 • экан. - эканомiка ({{экан.}})
 • электр. - электратэхнiка
 • юр. - юрыспрудэнцыя